Hannes værker starter umiddelbart ud fra den sindsstemning hun er i. I maleprocessen fascineres hun i høj grad af farver. Deres spil med og imod hinanden er en stærk drivkraft værkerne. Hun arbejder med modsætninger lys og mørke, sart mod voldsomt og roligt mod vildt, indtil hun når en stemning i maleriet, som kan kaldes et slags facit for Hanne.

Arbejdet med at nå frem til en harmoni/balance for øjet, er en spændende og udfordrende proces. Malerierne kan bringe associationer til landskabselementer, og mere eller mindre ubevist er det dér, hun ender med at finde ro i sine værker.

Hannes malerier indeholder dramatik og følsomhed på en gang. De bliver skabt under stor intensitet og ud fra noget indre, som selvfølgelig afspejler kunstneren. Det er en abstrakt verden, hvor hun kan udtrykke sig uden ord og i stedet i farver og stemninger. Det er lige præcis dér, hendes passion ligger.

”Det liv jeg lever, kommer til udtryk på mine lærreder, det er ganske enkelt, indtryk fra hverdagen omkring mig, menneskelige relationer, oplevelser, rejser til spændende landskaber, men også naturen lige uden for døren, som påvirker og inspirerer mig.”