Aurora Calin har studeret og udviklet sig som kunstner gennem mange år på Kunst
Universitet i Rumænien.
Og det gør hun stadig – hun siger, at “vi skal udvikles os hele
tiden”.

Aurora er inspireret af alt omkring hende og hun kan godt lide at tænke, at “emnerne valgte os, vi valgte ikke dem”.

Hun er fascineret af “menneskekroppen”, af dens konstruktion og alt hvad
det betyder generelt. Ligesom naturen, manden har en perfekt struktur og har derfor tiltrukket mange flere kunstnere over tid til nu.

Hun analyserer følelser og psyke ud over det, der er synligt, en dyb analyse af følelserne gennem menneskets manifestationer (gestikulationer,
bevægelser…).

Personer i hendes kunstværker har ikke en social rang, men de har en status, de har følelser: lidelse, følelser, lykke, ked af det, osv… de er
tænkere…, de har og stille spørgsmål, de kommer i dialog med seeren.

Nonverbal adfærd – kropssprog baseret på: efterligninger, bevægelser og
alle kropsbevægelser, som indtager en vigtig rulle i overførsel af budskaber i
menneskelige relationer – bevidst eller udevidst.

“Søger den menneskelige åndelige essens, jeg må se ind i mennesket, ud over
det, der er synligt.” – siger hun.